MALOVANÝ DVŮR

MALOVANÝ DVŮR 2016
Malovaný dvůr 2016
Malovaný dvůr 2016
 
V sobotu 27. února 2016 se na hlucké tvrzi konalo historicky první setkání maléreček z celého Slovácka. Setkání proběhlo v rámci každoroční akce Malovaný dvůr a mělo podobu vzdělávacího semináře. Akci pořádalo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. ve spolupráci s městem Hluk a za finanční podpory Jihomoravské komunitní nadace.

V úvodním bloku zazněla přednáška Vladimíra Šáchy o historickém vývoji malovaného ornamentu na Slovácku
http://lidovyornament.wgz.cz/

Následně se účastníci přesunuli z tvrze na památkové domky, kde je manželé Jelénkovi provedli historií Hluku i místních zvyků. Zájmu se pochopitelně těšila také výzdoba černé kuchyně a expozice ornamentů. 
http://www.dolnacko.cz/

Po obědě proběhla velmi poutavá přednáška Martina Šojdra o využití tradičního ornamentu v moderním designu. Povídání bylo doplněno množstvím obrazových i zvukových ukázek.
http://pukpuk.cz/

Závěrečný blok byl věnován představení ornamentových projektů a aktivit z různých koutů Slovácka. Nejprve Vladimír Šácha představil výukové pomůcky vytvořené a používané během výukových programů o ornamentu ve Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, o.p.s. Představil také historii vzdělávací akce Malovaný dvůr, která v Hluku probíhá již od roku 2006 a od svého vzniku umožňuje nejen setkávání maléreček, ale šíří také povědomí o lidovém ornamentu široké veřejnosti.
http://vis.bilekarpaty.cz/

Dále Dagmar Benešová s lanžhotskou malérečkou Marií Švirgovou představily ornamentové omalovánky, které v minulých letech vydaly. Hovořily také o akcích, na kterých se snaží seznámit děti s ornamentem na Podluží. V závěru svého příspěvku zmínily i problém mnohdy nevhodného využívání lidových motivů v grafických úpravách. Z následné diskuze účastníků vyplynul fakt, že tento problém je způsoben neinformovaností většiny grafických studií o regionálních rozdílech ornamentu a absencí související literatury či jiných podkladů.
http://hermifoto.cz/cz/ornament/

V dalším příspěvku hovořila Martina Venclová z občanského sdružení Futra o průběhu loňského ročníku Letních tvořivých dnů ve Velké nad Veličkou, které byly zaměřeny na lidový ornament. Několik desítek dětí se v tematických dílnách zabývalo rozmanitým pojetím ornamentu. Přednáška byla doplněna i výstavkou dětských prací.
http://hornacko.net/futra/futra_info.php

Seminář pokračoval povídáním Rostislava Marady z kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně o průběhu rekonstrukce historické malby ornamentů na jednom z místních domů a o vzdělávacích aktivitách, kterými se tato obec snaží ukázat ornament dětem na základní škole. Představil také koncept připravované publikace o místním lidovém ornamentu.
http://www.svatoborice-mistrin.cz/kult-dum/

V závěru semináře zazněly nad rámec programu ještě další dva související příspěvky. V prvním z nich Jitka Bartošová z Horního Němčí představila průběh vzniku malby v Nivnici. V tomto regionu se nástěnná malba ornamentu v minulosti nenacházela. Autorka sem nepřenesla malbu z jiného regionu, ale vycházela z místní výšivky. Přenos výšivkových motivů do nástěnné malby se nakonec stal dalším z diskutovaných témat.
http://www.nivnice.cz/o-nas/turisticke-cile-a-zajimavosti/sedlcka-chalupa-s-expozici-nivnicka-izba/

Malérečka Marie Holubíková představila svoji tvorbu v oblasti Strážnicka a podobně jako Dagmar Benešová poukázala na problémy související s využitím lidových motivů některými grafickými studii.
http://www.lidove-ornamenty.unas.cz/index.php

Na úplném konci semináře Vladimír Šácha představil koncept připravované publikace o malovaném ornamentu na Slovácku.
http://lidovyornament.wgz.cz/

ZÁVĚRY SEMINÁŘE:

1. Na základě současných poznatků lze tvrdit, že malovaný ornament není novotvarem bez historických kořenů a vývoje. První ukázky malovaného ornamentu na Slovácku pocházejí již z roku 1854, první písemné zmínky dokonce z roku 1811 a podle reálných předpokladů jeho vznik souvisí se společenskými změnami (především se zrušením nevolnictví) na konci 18. století. 

2. Využití lidových motivů v moderním grafickém designu může být velmi podnětné. Grafická stylizace a nové kontexty využití nemusí být v rozporu s místní tradicí a tradičnímu pojetí ornamentu nekonkurují. Přesto se ukazuje, že velkým problémem je využití lidových motivů některými neinformovanými grafickými studii. Často využívají motivy z jiných regionů a také některé úpravy motivů neodpovídají místním zvyklostem. Jednou z příčin takového stavu je nedostatek informačních podkladů o historii a regionálních rozdílech ornamentu, které by mohli grafici využít.

3. Velmi pozitivním zjištěním byl fakt, že ve všech regionech Slovácka probíhá intenzivní práce s dětmi. Malérečky i maléři se často věnují besedám se žáky základních škol, pořádají tvořivé dílny a snaží se přimět děti k tvořivým aktivitám. To vytváří pěkný příslib do budoucna, že se podaří tradici malování ornamentů předat dalším generacím.

Za organizační tým
Vladimír Šácha
Malovaný dvůr 2016
Malovaný dvůr 2016
Malovaný dvůr 2016
Malovaný dvůr 2016
Malovaný dvůr 2016
Malovaný dvůr 2016
Z minulých ročníků Malovaného dvora
tvořivá dílna pro děti, foto: V. Šácha
tvořivá dílna pro děti, foto: V. Šácha
výstava ornamentů, foto: V. Šácha
výstava ornamentů, foto: V. Šácha

níže uvedené odkazy jsou reklamní
ornament z Hluku, foto: V. Šácha
ornament z Hluku, foto: V. Šácha
ornament z Louky, foto: V. Šácha
ornament z Louky, foto: V. Šácha
ornament ze Strážnice, foto: V. Šácha
ornament ze Strážnice, foto: V. Šácha
ornament z Vracova, foto: V. Šácha
ornament z Vracova, foto: V. Šácha
ornament z Lanžhota, foto: V. Šácha
ornament z Lanžhota, foto: V. Šácha
vylévaný ornament, foto: V. Šácha
vylévaný ornament, foto: V. Šácha
malování slavobrány, foto: V. Šácha
malování slavobrány, foto: V. Šácha
ornamentový obraz Petry Pohlové, foto: V. Šácha
ornamentový obraz Petry Pohlové, foto: V. Šácha
malování s dětmi na základní škole, foto: V. Šácha
malování s dětmi na základní škole, foto: V. Šácha
ornament z Hluku, foto: V. Šácha
ornament z Hluku, foto: V. Šácha
rozsvícený ornament před kostelem v Hluku, foto: V. Šácha
rozsvícený ornament před kostelem v Hluku, foto: V. Šácha
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one